Термін «банк» походить від італ. «банко», що означає лавка, лава, за якою міняйли надавали свої послуги (комісійна операція). Потім вільні кошти надавались торговцям під відсотки (активна операція) за рахунок залучення …