Лекція 1 "Виникнення та розвиток банківської справи"

Термін «банк» походить від італ. «банко», що означає лавка, лава, за якою міняйли надавали свої послуги (комісійна операція). Потім вільні кошти надавались торговцям під відсотки (активна операція) за рахунок залучення тимчасово вільних коштів (пасивні операції). На думку одних учених, перші банки виникли в Італії у XIV-XV ст. до н.е. Інші вчені вважають, що банки існували ще в 1792-1750 pp. до н.е. (про що свідчать такі документи Вавілона й Ассирії, як «Закони Хаммурапі»).

Loading ...